Plafonds

/Plafonds
Plafonds2017-11-02T09:54:08+00:00

 “Een mens speelt, leert, ontwikkelt, werkt, leidt, groeit zo goed als zijn beperkingen hem toestaan. Hoe minder je gehinderd wordt door remmingen, angsten of blokkades, hoe verder je komt. Dan ga je als vanzelf dwars door het plafond heen waarvan je altijd dacht dat het je top was.”

de plafonds op een rijtje

Groeien door je Plafond!

Groeien is leuk! Het geeft positieve energie en iedereen wordt er blij van. Tegelijkertijd doet groeien ook pijn. Leren lopen, leren fietsen, leren beter te worden in je werk: het gaat altijd met vallen en opstaan. Ieder mens groeit op een andere manier. De een heeft veel aanmoediging nodig, de ander vooral uitdaging. De een rust, de ander spanning. Maar iedereen, niemand uitgezonderd, moet in zichzelf dingen overwinnen. Het kan schroom zijn of angst, gebrek aan geloof in eigen kunnen, of iets heel anders.

Annet en Mieke helpen je op een bijzondere en originele manier je groeikansen te ontdekken en tegelijkertijd leren ze je om barrières weg te nemen. Zo krijg je niet alleen echt ruimte om te groeien maar gaat het veel makkelijker.

Wil je weten hoe een groeitraject er voor jou uit zou kunnen zien? Neem dan gerust contact op.  Na een eerste vrijblijvend verkenningsgesprek komen we met een concreet plan van aanpak om de doelen die je je stelt ook echt te bereiken. Je zult dan zien dat je sneller door je plafond kunt stijgen dan je gedacht had…

Samenwerkend door je plafond!

Goede samenwerking leidt tot persoonlijke groei van de individuele betrokkenen. We leren immers steeds van elkaar. Door ons te spiegelen aan anderen, elkaar te prikkelen, uit te dagen, vragen te stellen en feedback te geven.

Twee dingen zijn van het grootste belang om vruchtbare samenwerking te waarborgen: goede communicatie en gericht persoonlijk samenwerken. Goed luisteren draait om het willen en kunnen horen van de intenties van de boodschappers, los van (voor)oordelen. Goed samenwerken is een kwestie van  het leggen van de juiste verbanden en het maken van de juiste verbindingen.

Ons GPS-systeem (afkorting van Gericht Persoonlijk Samenwerken) geeft op een speelse manier een helder beeld van de kwaliteiten en mogelijke rollen van de deelnemers. Dit biedt vervolgens ruimte en kansen voor nieuwe mogelijkheden en verdere persoonlijke ontwikkeling, mede mogelijk gemaakt door collega’s.

We werken met groepen van uiteenlopende omvang, in zeer diverse branches. Onze programma’s worden uiteraard altijd aangepast aan de vooraf bepaalde doelstellingen.

Leidinggevend door je plafond!

De beste leiders zijn authentieke leiders. Vanuit eigen aard, eigen overtuigingen en persoonlijke stijl weten ze de brug te slaan tussen eigen kunnen en de cultuur van de organisatie die ze leiden. Door steeds bij zichzelf te blijven is het voor hen veel gemakkelijker om mee te gaan met ontwikkelingen en veranderingen.

Voor veel leidinggevenden is het vinden van het eigen authentieke leiderschap een uitdaging. Ze laten zich vooral leiden door de stemmen en invloeden om hen heen, waardoor ze na verloop van tijd vastlopen. Mieke en Annet helpen ze, hun plafond te doorbreken door ze in contact met hun natuurlijke kracht te brengen en te houden, waarna ze als vanzelf als leiders groeien en kunnen blijven groeien.

U kunt Mieke en Annet inschakelen om snel een en adequaat een probleem op te helpen lossen. Even zo goed kunt u hen inschakelen als structurele coaches, waarbij stap voor stap concrete doelen moeten worden behaald. Annet en Mieke hebben complementaire talenten. Dat heeft als voordeel dat ze om beurten als coach naar voren treden, steeds wanneer dat op basis van hun ervaring en kwaliteiten het hoogste rendement oplevert.

Door je organisatieplafond!

Hoe vaak komt het niet voor in organisaties. Alles lijkt aanwezig om flinke stappen voorwaarts te maken, te groeien, te ontwikkelen, maar op de een of andere manier komt het maar niet voor elkaar. Weer zo’n denkbeeldig – of moeten we zeggen: ingebeeld? – plafond.

Annet is zeer bedreven in het snel lokaliseren van pijn- en knelpunten in kleine tot grote organisaties. Door inzichtelijk te maken waar de schoen wringt en vervolgens te laten zien wat als kracht behouden dient te blijven en wat als zwakte kan worden aangepakt, ontstaat er heel nieuwe energie in de organisatie.

Mensen gaan elkaars kwaliteiten waarderen en ruimte maken om die ook tot hun recht te laten komen. In een tijdsbestek dat soms verbluffend kort is, blijkt de organisatie echt een sprong te kunnen maken. En het veronderstelde plafond: dat blijkt helemaal niet te bestaan!

U kunt Annet op elk moment bellen voor een vrijblijvende quick scan van uw organisatie.

Door je loopbaanplafond!

Al langer het idee dat je aan je eigen plafond zit? Heb je geen uitdagingen meer en wil je onderzoeken welke stap(pen) je kunt zetten naar een andere baan of functie? Annet en Mieke begeleiden al meer dan 20 jaar mensen in hun loopbaan.

Ze doen dat door op te schudden, te prikkelen en hernieuwde focus te laten vinden, vanuit innerlijke kracht. Zo hervind je de passie en bezieling die je weer vleugels geeft en die het o zoveel makkelijker maakt om keuzes te maken. Het werk te vinden dat je echt past en meer balans tussen werk en vrije tijd te vinden.

Heb je nog geen enkel idee waar je staat of waar je naar toe wilt? Begin dan eens met een eerste verkennend gesprek van een uur of anderhalf. Wil je dan de diepte in (of liever gezegd de hoogte natuurlijk) om een loopbaanswitch- of outplacementtraject te doorlopen, dan gaan we wat langer met elkaar aan de slag.

Voor je het weet heb je je energie, je passie en je bezieling weer helemaal terug!

In flow door je plafond!

Flow is luisteren naar en varen op innerlijke kracht en –ambitie. Leren werken vanuit flow leidt tot het maken van bewustere keuzes, waar je echt achter kunt staan zodra je ze genomen hebt. Flow-management draait om het vinden van balans en evenwicht,  waardoor je minder werkdruk ervaart, energieker en productiever bent. In flow lijken de dingen als vanzelf te gaan!

Het omgaan met en leidinggeven aan mensen gaat over het bepalen van strategieën, keuzes maken, verbinden en weer loslaten. Een proces waarin mensen geconfronteerd worden met obstakels en eigen remmingen. Golf is een sport waarin je voor precies dezelfde uitdagingen wordt geplaatst. Maar waarin je, net als in je werk, ook momenten van flow kunt hebben.

Kom in de flow
Wil jij ook ervaren om in de flow te komen? op je intuïtie te vertrouwen? En geleerde lessen toe te passen? Hoe kan je met je swing en een goede focus je doelen behalen.?

Ga een dag met Annet op de golfbaan de theorie en praktijk bij elkaar brengen! Zelf ontdekken dat je met wat handige tips weet hoe je in balans komt,eigenaarschap neemt en leaning bent voor dat wat je wilt bereiken.

De klanten die dit hebben aangedurfd zijn blij met de resultaten in het dagelijks werk… De flow,de swing, de balans en het gewenste resultaat is eenvoudig geworden en jouw brein (de ervaring) doet de rest.