Privacystatement

/Privacystatement
Privacystatement2018-05-18T12:13:54+00:00

AVG Privacystatement Door je plafond CV.

Artikel 1:
Alle gegevens betreffende cliënten zijn alleen toegankelijk voor de werknemers van Door je plafond CV. Zij zijn uitdrukkelijk gehouden aan geheimhouding van deze gegevens. Uw persoonsgegevens slaan wij digitaal op: Het gaat hierbij om uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) en het Burgerservicenummer. De aangeleverde informatie, in combinatie met bovengenoemde persoonsgegevens, worden opgeslagen op een beveiligde server en volgens het archief statuut vernietigt. Actuele dossiers worden bewaard in een afgesloten ladekast op het hoofdadres van de onderneming. De overige dossiers worden bewaard in een afgesloten archief, conform ons archiefstatuut voor de duur van 5 jaar.

Artikel 2:
Elke cliënt mag zijn/haar dossier inzien en indien hij/zij daarom vraagt zal er een kopie van gegevens en/of rapporten worden verstrekt.

Artikel 3:
Vanaf de datum van uitschrijving zal een dossier totaal 5 jaar worden bewaard/gearchiveerd, waarna tot vernietiging wordt overgegaan. Vanwege de bewaarplicht ten behoeve van de fiscus blijven van iedere cliënt offerte(s) en facturen gedurende 10 jaar bewaard.

Artikel 4:
Ieder kwartaal wordt zowel de computer als het papieren dossier geschoond.

Artikel 5:
Door je plafond CV. is door de aard van de werkzaamheden gehouden te rapporteren aan de opdrachtgevers over de voortgang in een traject. Cliënten hebben op eigen verzoek recht op een kopie van deze rapportages, maar kunnen geen rechten ontlenen aan de overige artikelen in dit statuut om de inhoud van de rapportages te beïnvloeden.

Artikel 6:
Externe instanties kunnen niet beschikken over dossiergegevens, dit kan alleen op schriftelijk ondertekend verzoek van de cliënt.

Artikel 7:
Voor cliënten, welke opnieuw zijn aangemeld binnen een periode van 5 jaar, zal de laatste uitschrijfdatum gelden voor een periode 5 jaar ter vernietiging.

Artikel 8:
Alle dossiers zijn eigendom van het bedrijf Door je plafond CV.

Artikel 9:
Voor het opslaan van deze gegevens hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig. Hiervoor vragen wij bij de eerstvolgende afspraak een formulier te ondertekenen. Deze toestemming wordt in een afgesloten archiefkast bewaard.

Door Je Plafond C.V.
Mieke Tunnissen 06 51 208388 en Annet Boskamp 06 51 232336
Woestijnvaraan 33, 1704 TG Heerhugowaard*
KvK 58442987 * Bank ING: NL85 INGB 0004 1931 58 * BTW NL 853041684B01