Van werk naar werk

/Van werk naar werk
Van werk naar werk2017-11-02T09:55:20+00:00

Op 1 juli 2015 is de wet werk en zekerheid van kracht voor werkgevers en werknemers verandert er veel en het belangrijkste is de verplichting om te voorkomen dat mensen een WW uitkering moeten aanvragen.

Werkgevers zijn verplicht evaluatiegesprekken tijdens het dienstverband te houden en kansen te bieden voor kennisvermeerdering en persoonlijke ontwikkeling. Dossiervorming is hierbij essentieel en ontslag is alleen mogelijk bij de juiste inspanning van werkgever en werknemer.

Wij helpen al ruim 20 jaar mensen en organisaties op een originele en bijzondere manier bij loopbaan-vraagstukken en carrièreveranderingen.

Wil je weten hoe een traject er voor jou/jullie uit zou kunnen zien? Neem dan gerust contact op. Na een eerste vrijblijvend verkenningsgesprek komen we met een concreet plan van aanpak om de doelen die je je stelt ook echt te bereiken.

Je zult dan zien dat je sneller van werk naar werk gaat dan je gedacht had…..